Vzhľadom na aktuálnu situáciu, môže dochádzať k meškaniu zásielok.